Dobre wiadomości z Beijing . Większe otwarcie na polskie produkty i usługi, promocja Polski, a także lepsza ochrona polskich inwestycji. Będziemy walczyć o polskie interesy.