6 marca w pięknych sceneriach Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęło się #ForumBelwederskie . Zapoczątkowało je spotkanie grup bilateralnych #PLGB . Cokolwiek się stanie z #Brexit będziemy przyjaciółmi.