Zapraszam do zapoznania się z moim komentarzem do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
Tekst jest dostępny na stronie:

Amerykanie wybrali 45. Prezydenta