Inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarczej Porozumienia

Inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarczej Porozumienia

Dnia 9.01.2018 r odbyło się spotkanie Rady Gospodarczej Porozumienia, której mam zaszczyt przewodniczyć. W jej skład wchodzi ponad 30 przedsiębiorców, pracowników naukowych i ekspertów biznesu. Rada podjęła decyzję, iż do maja 2018 r. zidentyfikujemy obszary, w...