Wyjazdowe posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. MEW

Wyjazdowe posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. MEW

Posiedzenie rozpoczęło seminarium pt. „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej”. Przedstawiliśmy dotychczasowe efekty prac nad założeniami Programu, w tym propozycje jego zasadniczych elementów w zakresie budowy lokalnego łańcucha dostaw...