Dzisiaj rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu RP. Najbardziej istotne punkty porządku obrad obejmą:

1. Rozpatrzenie wniosku o wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa. K.Jurgiel to jeden z najsłabszych członków Rady Ministrów jednakże kolejna próba jego odwołania tylko wzmocni jego pozycję!
2. Nowelizacja Prawa Prasowego w kierunku wzmocnienia obowiązku autoryzacji.
3. Ustawa o broni. Celem regulacji jest liberalizacja dostępu do broni. M.in. Organem wydającym pozwolenie na broń ma być Starosta zamiast Komendanta Wojewódzkiego Policji a szczegółowe badania kandydata maja prowadzić lekarze rodzinni a nie, jak dotychczas, specjaliści. Klub N nie był jednomyślny choć zwyciężyła koncepcja pozostawienia obecnych regulacji.

Ciekaw jestem Waszej opinii w tej ostatniej sprawie?