W Sejmie Rzeczypospolitej doszło do konfliktu PIS z opozycją. Osią sporu jest obecność mediów na Wiejskiej.
Punktem zapalnym było niesłuszne wykluczenie z obrad przez Marszałka posła opozycji. PIS spotkało się w Sali Kolumnowej Sejmu w celu kontynuacji obrad.
W naszym przekonaniu istnieją poważne wątpliwości co do prawomocności podjętych na tym spotkaniu ustaleń.
Ma je także Prezydent Rzeczypospolitej, który poprosił swoje służby prawne o opinie na ten temat.

Ten Spór można i trzeba zakończyć w imię żywotnych interesów Rzeczypospolitej!

W tym celu proponuję:

1. Powrót do obowiązujących przed konfliktem regulacji dotyczących działalności mediów w Sejmie.
2. Niezwłoczne przeprowadzenie trzeciego czytania ustawy budżetowej i innych ustaw, które były procedowanie tego dnia.
3. Opuszczenie Sali Posiedzeń.

Nie ma i nie będzie wygranych czy przegranych. Wygra Polska!

Zbigniew Gryglas
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej