W dniach 28 lutego – 1 marca 2018 r w Warszawie odbyła się  IV edycja  konferencji pt. “Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej”.   Konferencję rozpoczęły dwa wystąpienia honorowe: Ole Egberga Mikkelsena – Ambasadora Królestwa Danii oraz Grzegorza Witkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wraz z innymi ekspertami brałem udział w debacie pt: “Morska droga do bezpieczeństwa energetycznego Polski – założenia programu „Energia z Bałtyku dla Polski 2025″. Rozmawialiśmy m.in. o tym jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski między 2020 a 2030 rokiem, a także jaka jest rola morskich połączeń transgranicznych w integracji rynku europejskiego gazu i energii elektrycznej oraz budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Debatowaliśmy również nad tym jaki jest i czy zostanie wykorzystany potencjał morskiej energetyki w Polsce.

Jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej cieszę się, że podejmowane są tak ważne i znaczące dla naszego kraju tematy.