Pierwsze w tym roku spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej poświęcone było omówieniu uwarunkowań rozbudowy sieci przesyłowej na potrzeby przyłączenia morskich farm wiatrowych.

Podczas posiedzenia zespołu dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Włodzimierz Mucha przedstawił plany rozwoju sieci i możliwości przyłączenia morskich farm, zamiary operatora wobec źródeł wiatrowych, ale także wyniki analiz operatora co do przyszłego kształtu systemu energetycznego. Analizy te wskazują, że energetyka wiatrowa znajduje w nim swoje miejsce. Plany inwestycyjne PSE S.A. Uwzględniają rozwój MEW.

Morska Energetyka Wiatrowa to szansa dla Polski i chcemy, żeby to była swoista specjalność.

W najbliższych miesiącach Zespół przygotuje propozycję zmian otoczenia regulacyjnego dla Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które mamy nadzieje będą wdrożone do polskiego prawa.

Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się 15 lutego w Szczecinie. Członkowie Zespołu będą mieli okazję zobaczyć produkcję wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, elementów konstrukcji rurowych, czy łopat do siłowni wiatrowych. Wezmą również udział w konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej pt. „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki szansą dla polskiego przemysłu”.