20 kwietnia odbyło się II Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej. Motto tegorocznej edycji wydarzenia brzmiało „Poprawa relacji przedsiębiorców z urzędnikami szansą rozwoju firm rodzinnych”. Poruszone zostały kwestie funkcjonowania przedsiębiorstw w polskiej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia urzędniczego, relacji przedsiębiorców z urzędnikami oraz kierunków działań. Prelegenci zwrócili uwagę także na obowiązujące konstrukcje prawne pozwalające na uznaniowość w działaniach urzędników oraz implikacje złych praktyk rzutujące zarówno na przedsiębiorczość w Polsce, jak i znacznie szerzej, na inne aspekty życia społecznego i gospodarczego.

Jesteśmy narodem niezwykle przedsiębiorczym. Ludzie starają się brać sprawy w swoje ręce. Największy problem jest taki, żeby im nie przeszkadzać, tylko im pomagać. Przełomem w świadomości Polaków może być Konstytucja Biznesu. Tam zawarto kilka zasad, które mogą przełamać te stereotypy i złe doświadczenia, które mamy na styku z urzędami.