Dnia 9.01.2018 r odbyło się spotkanie Rady Gospodarczej Porozumienia, której mam zaszczyt przewodniczyć. W jej skład wchodzi ponad 30 przedsiębiorców, pracowników naukowych i ekspertów biznesu.

Rada podjęła decyzję, iż do maja 2018 r. zidentyfikujemy obszary, w których celowe będzie uszczegółowienie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Ocenimy programy i projekty wchodzące w skład SOR, a następnie wypracujemy tematy dla nowych inicjatyw będących uzupełnieniem/pogłębieniem obszarów SOR.