12 grudnia 2018 r odbyło się inaugruacyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci znakomitej większości krajów w randze ambasadora lub zastępcy ambasadora,a także Pan Steven Bremner -Sekretarz ds Politycznych Ambasady USA, Sekretarz Stanu w MSZ – Szymon Szynkowski vel Sęk oraz wielu reprezentantów środowisk naukowych, think-tanków i ekspertów. To niezwykle ważny i strategiczny projekt, który w ramach dyplomacji parlamentarnej będziemy wspierać.

Transmisja z posiedzenia: http://sejm.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#C58CEF3483FB3316C12583510037BEE4