W dniach 30.01 – 02.02 delegacja Komisji Łączności z Polakami za Granicą przebywała na Węgrzech. Program wizyty obfitował w wiele spotkań i wydarzeń cennych dla budowania relacji z Rodakami zamieszkującymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie delegacji odbyły się spotkania m.in. z wicepremierem Węgier Zsoltem Semjenem, Komisją Tożsamości Narodowej, Wiceprzewodniczącym Parlamentu Jansonem Latorcai oraz liczną reprezentacją Polonii. Wicepremier Semjen już na wstępie podkreślił, że jako jeden z pierwszych miał przyjemność poprzeć Polskę w sporze z Komisją Europejską. Prowadzone rozmowy potwierdziły tradycyjnie dobre relacje miedzy naszymi narodami i wspólnotę interesów, słowem, „Polak, Węgier, dwa bratanki” a nawet więcej bo jak powiedział Marszałek Węgierskiego Parlamentu jesteśmy jak „Bracia Mleczni”.

Podczas wizyty w Szeged mieliśmy okazję spotkać się z Biskupem László Kiss-Rigó – wielkim przyjacielem Polski, konsulem Honorowym RP i wojewodą. Bardzo cieszy nas fakt, że powstaje tam Dom Polski.

Był również czas na odwiedziny w polskich szkołach, a także złożenie kwiatów przy Polsko-Węgierskim Pomniku Katyńskim oraz przy Pomniku gen. Bema.