W dniach 16-18 września delegacja Komisji Łączności z Polakami za Granicą przebywała na Litwie. Głównym celem wizyty była identyfikacja problemów, z jakimi boryka się polska mniejszość narodowa na Litwie. Program obfitował w wiele spotkań i wydarzeń cennych dla budowania relacji z Rodakami zamieszkującymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wizyty doszło licznych spotkań min. z Merem Rejonu Solecznickiego Panem Zdzisławem Palewiczem, europosłem Panem Waldemarem Tomaszewskim, posłami do Sejmu Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oraz samorządowcami rejonu Wileńskiego. W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 50 organizacji polonijnych działających na terenie Republiki Litewskiej. Dotyczyły one m.in. spraw związanych ze zwrotem ziemi Polakom, Ustawie o Mniejszościach Narodowych na Litwie, szkolnictwa oraz działaniach społeczności polskich na Litwie, oddziałujących na stosunki bilateralne między dwoma państwami. Polscy parlamentarzyści zostali dogłębnie zapoznani z problemami, które napotykają Polaków na Litwie. Niezwykle cenne dla prowadzenia dalszej polityki były spotkania z przedstawicielami organizacji polskich. Dla Rzeczypospolitej Polskiej kluczowe jest utrzymanie statusu mniejszości narodowej, ponieważ realne partnerstwo między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Litewską będzie wówczas dookreślone, gdy zachowana zostanie wzajemność działań, czym przede wszystkim ma być regulacja spraw Polaków na Litwie.

W Rejonie Solecznickim odbyły się także tradycyjne Uroczystości Dożynkowe. Był również czas na odwiedziny dyrektorów i gron pedagogicznych (Szkoły im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im. A. Mickiewicza oraz Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela), a także miejsc pamięci na Cmentarzu na Rossie i Cmentarzu Antokolskim.

21908416_501830420170475_762090576_o

21908408_501830533503797_1001373172_o

4