Polska ma potencjał, aby zostać jednym z europejskich a nawet światowych liderów rynku Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jej rozwój umożliwi wpisanie się w politykę Komisji Europejskiej w zakresie emisji CO2 i OZE, a jednocześnie przynieść korzyści Krajowi.

MEW nie budzi kontrowersji społecznych tak jak energetyka wiatrowa, lądowa. Warunki naturalne Bałtyku są obiecujące.

Co istotne MEW będzie impulsem do rozwoju przemysłu stalowego, budownictwa morskiego, energetycznego, kablowego i stoczniowego, a także mogłaby działać jako siła napędowa wzrostu gospodarczego po roku 2020. Rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej jest ponadto szansą na unowocześnienie infrastruktury portowej do obsługi konstrukcji oraz serwisowania morskich farm wiatrowych. To wielki projekt sięgający ok. 70 mld zł. Możemy go porównywać z wielkimi projektami gospodarczymi II RP. Tym razem jednak przewidujemy głównie zaangażowanie polskiego kapitału prywatnego i funduszy.

W dniu dzisiejszym powołałem specjalny Zespół Parlamentarny ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jego zadaniem będzie wspieranie tworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego w tym obszarze.