Innowacyjność i konkurencyjność przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce można budować jedynie w oparciu o silny rynek wewnętrzny. Wierzymy, że tylko formuła programu rządowego pozwoli na rozwiązanie wszystkich problemów stojących przed morską energetyką wiatrową. Największym problem to Polska resortowa, ponieważ bardzo trudno jest zebrać ministerstwa i spowodować, że będą pracować w jednym, ustalonym kierunku. Chcemy aby powstała rządowa strategia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Chcemy rozpisać rolę poszczególnych resortów i następnie je rozliczyć. Chcemy, aby co dziesiąta farma wiatrowa powstała w Polsce. To jest optymalny poziom.

Rozwój sektora off shore w Polsce może wpłynąć na rozwój szeregu branż i spowodować powstanie 70-80 tysięcy nowych miejsc pracy. Może zwiększyć na przykład innowacyjność w zakresie ratownictwa morskiego, transportu osobowego i towarowego, połowu ryb, badań środowiskowych morza. Na krajowym rynku funkcjonuje osiemdziesiąt przedsiębiorstw, które mogą zapewnić produkty i usługi niezbędne począwszy od projektowania i planowania instalacji offshore, poprzez produkcję i instalację elementów elektrowni oraz infrastruktury przyłączeniowej, aż po eksploatację i utrzymanie farm na morzu.