.Nowoczesna Polska Wschodnia

Termin Polska Wschodnia obejmuje swoim zasięgiem pięć województw- świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Cały ten obszar jest do siebie podobny pod względem rozwoju, poziomu wykształcenia mieszkańców, wskaźników zatrudnienia. (patrz: https://zgryglas.pl/nowoczesna-polska-wschodnia/). Ten teren łączy nie tylko bieda i zacofanie względem reszty kraju. To regiony z olbrzymim, niewykorzystanym jeszcze potencjałem, nad którym warto pracować i który warto wspierać.

Posłowie związani z Polską Wschodnią, szefowie struktur .Nowoczesnej, wraz z jej członkami, działających na terenie pięciu wspomnianych województw, już po raz drugi spotkali się w ramach Kongresu .Nowoczesna Polska Wschodnia, by zbudować kompleksowy program dla ściany wschodniej. Dyskusję nad całym programem rozpoczęto już podczas listopadowego spotkania w Białymstoku.
Podczas Kongresu Świętokrzyskiego, każde z województw zaprezentowało wyniki analiz, w których nakreślono z jakimi problemami boryka się ich region i w jakich obszarach należy skupić swoje działania. Wskazano także na przykłady sukcesów, jakie odniosły firmy, mające siedziby we wspomnianych województwach i na jakich czynnikach została oparta ich działalność tak, by służyły za przykład. Omówiono także mechanizmy rozwoju, z których warto czerpać. Twórcom programu zależy na wyrównywaniu poziomu życia mieszkańców wschodnich województw w porównaniu z resztą kraju. Program będzie kładł nacisk na budowanie szans poprzez wspieranie edukacji, infrastruktury i przedsiębiorczości. Szczególnie ważna jest właśnie infrastruktura, która jest niezbędnym elementem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną.

Dla Ściany Wschodniej najważniejsza jest współpraca międzyregionalna. W tym celu postanowiono, że w ramach programu .Nowoczesna Polska Wschodnia, powstaną tematyczne grupy robocze, składające się z przedstawicieli poszczególnych województw. Ich zadaniem będzie określenie głównych problemów sektora oraz wskazywanie sposobów na rozwój czy sposoby pozyskiwania środków.

Zaproponowano następujący podział grup:
1. Infrastruktura;
2. Turystyka;
3. Gospodarka;
4. Środki dla Polski Wschodniej;
5. Współpraca międzynarodowa;
6. Sprawy społeczne i socjologiczne;
7. Rolnictwo i przetwórstwo rolne;
8. Ochrona Zdrowia.

Do ich zadań będzie należało określanie kierunków pracy dla wyrównania poziomu rozwojowego z pozostałymi regionami w Polsce. Kolejne spotkania zaproponowano na maj oraz czerwiec. Mają się one odbyć na Roztoczu oraz w Suwałkach.

Jednym z punktów Kongresu było spotkanie z mieszkańcami Skarżyska- Kamiennej. To praktyczna strona Programu, która jest ukierunkowana na konsultacje proponowanych rozwiązań z samymi zainteresowanymi tj. mieszkańcami i włodarzami samorządowymi. W spotkaniu uczestniczył także Prezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej.

17858871_423965881290263_887353795_o

17886862_423965867956931_1401449030_o

17887254_423966057956912_1982242783_o

17887422_423966114623573_1139935522_o

17887602_423966347956883_472754791_o

17901952_423966151290236_1439404416_o

17902070_423965951290256_2127762138_o

17859117_423965594623625_111044346_o

17886934_423965691290282_156199713_o

17887013_423965647956953_1434176904_o

17887640_423965614623623_1482835499_o