Pod egidą Pana Prezydenta trwają prace nad reformą wymiaru sprawiedliwości!
Sugeruję rozważenie radykalnych zmian, które w zasadniczy sposób zmienią polskie sądownictwo i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Polaków ( skrócenie postępowań, uproszczenie procedur i zapadanie rozstrzygnięć w oparciu o racjonalne przesłanki). Proponuję wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji znanej z USA – Ławy Przysięgłych. Nie musimy kopiować wprost tamtejszego rozwiązania ale warta rozważenia jest sama idea.

Jakie korzyści przyniósłby ten system?
Otóż przycięłaby, czasami istniejące, układy lokalne: sędziowsko-prokuratorsko-urzędnicze bo Obywatel mógłby zażądać rozstrzygnięcia Ławy Przysięgłych ( motion for a Jury Trial).
Instytucja ta oznacza także ograniczenie ilości spraw bo ława przysięgłych rozstrzyga w oparciu o racjonalne kryteria.

Osiągamy także efekt w postaci skrócenia postępowań. Rozstrzygnięcie Przysięgłych to najwyżej rok i już wiemy ( winny- niewinny czy słusznie- niesłusznie).
Co najistotniejsze budujemy w ten sposób Wspólnotę bo wyznaczenie w skład przysięgłych to zaszczytny obowiązek wobec Państwa (trochę jak służba wojskowa w II RP).
Nasze sądownictwo wymaga wstrząsu, rewolucji a nie kosmetycznych czy tylko kadrowych zmian.
Przywróćmy wiarę w sprawiedliwość oddając jej wymiar Polakom!