Ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji będzie zdominowane przez uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej w sprawie “afery” Amber Gold.

Ale zanim “do naszych baranów”, krótka refleksja dotycząca sytuacji na świecie… Niestety, żyjemy w niespokojnych czasach. Po zamachu w Nicei następny dzień przyniósł “Pucz turecki”. To istotne wydarzenie w kraju posiadającym drugą, pod względem liczebności żołnierzy, armię NATO i bazy Sojuszu Północnoatlantyckiego. To kraj kluczowy dla rozwiązania kwestii migracji. Czy zarówno UE, jak i NATO nie zostały zbyt uśpione przez tureckie zapewnienia? Sądzę, że Turcja wybiera własną trzecia drogę, zamiast ścisłych związków z Zachodem, czy mariażu z Moskwą. Jakie z tego dla nas wnioski? Nie możemy wpadać w euforię po ustaleniach Warszawskiego Szczytu NATO. Nie jesteśmy w 100 % bezpieczni! Pan Prezydent winien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a w sprawach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej – tak jak to już drzewiej bywało – wszystkie opcje polityczne powinny mówić jednym głosem.

Wróćmy do Amber Gold. Komisja śledcza ds. afery ostatecznie będzie liczyła 11 osób, a w jej pracach będzie uczestniczył także przedstawiciel Nowoczesnej, o co zabiegaliśmy. Zmiana decyzji PiS to m.in. wynik nacisków Nowoczesnej, która zwracała uwagę, że ta afera nie może być wyjaśniania tylko w gronie przedstawicieli PO i PIS. Przesądza o tym także treść ustawy o komisjach śledczych. Przedstawicielem Nowoczesnej w Komisji będzie poseł Witold Zembaczyński.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że komisje śledcze niczego nie wyjaśniały, a jedynie mnożyły wątpliwości i były areną walki politycznej. Czy tak będzie i tym razem?

Sejm rozpatrzy także sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za 2015 r. oraz informację o gwarancjach i poręczeniach Skarbu Państwa.

Wasz Warszawski poseł zajmie się w szczególności nowelą ustawy Prawo Energetyczne. Będzie to już drugie czytanie. Będę bronił pozycji małych i średnich polskich firm działających na rynku paliwowym. Projekt obciąża te firmy kosztami utrzymywania zapasów i – co gorsza – wprowadza obowiązek ustanawiania horrendalnych zabezpieczeń finansowych. Ingeruje także w wydane już koncesje, naruszając prawa nabyte.

Ale gdzie mamy zwrócić się z pytaniami o konstytucyjność tych i innych przepisów, skoro Trybunał Konstytucyjny w praktyce nie funkcjonuje?

Od 1 sierpnia rusza nasza akcja “Wakacje dla Małych Kresowian”. Do Warszawy na tydzień przyjedzie 40-osobowa grupa dzieci z ukraińskiej Żółkwi. Dzięki Waszemu wsparciu i życzliwości wielu instytucji będziemy mogli im zaoferować bajecznie atrakcyjny program. Nasi goście odwiedzą Centrum Nauki Kopernik. Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski i Pałac w Wilanowie, ale nie zabraknie też zabawy. Będą na basenach, kręgielni i w parku linowym. Odwiedzą trójwymiarowe kino itd. itp.

Pozdrawiam Wszystkich, życząc udanych i spokojnych wakacji!