Jednym z przedmiotów 34 posiedzenia Sejmu VIII Kadencji była nowelizacja ustawy, dotyczącej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych (SKOK). Posłowie .Nowoczesnej Paulina Hennig- Kloska, Piotr Misiło i Zbigniew Gryglas zorganizowali konferencję prasową na ten temat.
Zdaniem Posłów .Nowoczesnej, celem nowelizacji jest przekazanie bezpośredniego nadzoru KNF nad częścią SKOKów, lecz równocześnie pozostawienie odpowiedzialności za wypłaty depozytów upadłych Kas przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to ograniczenie nadzoru państwa, a jednocześnie pozostawienie odpowiedzialności finansowej nas, wszystkich podatników.
Posłowie PiS marginalizują, że ta ustawa ma dotyczyć ma dziewięciu „małych” SKOKów, jednakże zważywszy na ich skomplikowaną strukturę powiązań (spółki zarejestrowane w Luksemburgu czy na Cyprze) uważamy, że system nadzoru powinien być dopasowany do ryzyka oraz do struktury funkcjonowania. Nie można zrezygnować z nadzoru KNF, który jest najlepiej do tego wyspecjalizowanym podmiotem. Nie możemy dopuścić, żeby depozyty Polaków w Skokach zginęły w siatce powiązań kapitałowych!
Nowoczesna po przejęciu władzy powoła komisję śledczą ds. SKOK.

Zdjęcie ze strony:
http://dobra-kasa.pl/wp-content/uploads/skok.jpg