To wydarzenie epokowe dla nadzorowanej przeze mnie spółki Fabryki Obrabiarek do Drewna i ważne dla PHN S.A. Jest to modelowy przykład współdziałania spółek Skarbu Państwa w ich interesie i ku pomyślności Rzeczypospolitej.