Minister Szynkowski vel Sęk w odpowiedzi na moje pytanie:”Amerykańska ustawa #S447 nie ma uzasadnienia na gruncie prawnym ani także moralnym”. Polskie #MSZ_RP nie będzie angażowało się w dyskusje na ten temat by nie nadawać znaczenia tym nieuzasadnionym roszczeniom”.