Obywatele oczekują usprawnienia procedur i istotnego skrócenia spraw sądowych a nie upolitycznienia!

Dlatego proponuję:

1. Zwiększenie mediacji jako środka kompromisowego.
2. W sprawach gospodarczych wzrost roli arbitrażu.
3. Powołanie instytucji na kształt sędziów pokoju w celu rozpatrywania prostych spraw ( tylko z zakresu wykroczeń komunikacyjnych trafia ich ok. 600 tys. zatykając sądy).
Te działania odblokują sądy i zapewnią możliwość sprawnej i szybkiej obsługi obywateli i przedsiębiorców!

Wysłuchaj wypowiedzi w PR1 : http://player.polskieradio.pl/