W ubiegłym tygodniu Nowoczesna zaprezentowała swój Program „Nowoczesna, Lepsza Polska dla każdego („Program”). To śmiała wizja Polski w średnim i długim horyzoncie czasowym. Życie lepszej jakości dla Polaków, większy dobrobyt i zamożność można osiągnąć tylko dzięki silnej gospodarce. Stąd obok proponowanych w tym dokumencie zmian ustrojowych, które mają na celu wzmocnienie władzy i odpowiedzialności, istotną rolę odgrywa gospodarka.

Zachęcam do lektury pełnego tekstu na platformie blogowej Dyskusja.biz. Analiza została opublikowana w Pulsie Biznesu – w wydaniu z 19 września 2016 r.