W najbliższą niedzielę (16 października) w Biurze Poselskim Posła Zbigniewa Gryglasa odbędzie się spotkanie Zespołu Krajowego Energia i Skarb Państwa. Program spotkania obejmuje tematykę Energetyki Polskiej, na temat której przeprowadzona zostanie dyskusja, a także przedstawiona będzie propozycja „Doktryny energetycznej” .Nowoczesnej.
Ponadto zaprezentowany zostanie plan pracy Komisji Sejmowej ds. Energii i Skarbu Państwa. W planie jest również omówienie kwestii pomocy merytorycznej skierowanej do komisji. Przedstawione zostaną także prace prowadzone w Warszawie i Wielkopolsce.