srod2

srod3

srod4

środ1

11 grudnia 2016 roku wraz z organizatorami, do których zaliczało się Koło .Nowoczesna- Warszawa Śródmieście, rozpoczęliśmy akcję zbierania podpisów pod petycją do Rady Miasta w sprawie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla kwartału ograniczonego ulicami Muranowska, Bonifraterska, Świętojerska i Andersa z zastrzeżeniem zablokowania możliwości inwestycji kubaturowych wewnątrz kwartału- czyli zabudowy podwórek.

Oprócz przeciwstawieniu się zabudowy podwórek nowymi blokami, celem akcji było poruszenie społeczności do działania oraz zwrócenie uwagi władzy na brak uchwalania planów w mieście, a także fakt pomijania mieszkańców w procesie podejmowanych decyzji.

Jest to inicjatywa mieszkańców, która wspierana jest ponad podziałami.