Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dokument będzie wyznaczał ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Podpisanie ustawy przez prezydenta oznacza możliwość realizacji tego wielkiego projektu energetycznego, wielkiej inwestycji, która ma szansę stać się polską specjalnością i być kołem zamachowym dla polskiego przemysłu i całej gospodarki.