Założyłem biało-czerwona opaskę w trakcie podejmowania przez Sejm Rzeczypospolitej uchwały w sprawie upamiętnienia 75 rocznicy powstania NSZ.

Zrobiłem to dla Pani Wandy Lorenc i tysięcy jej podobnych. Pani Wanda była sanitariuszką NSZ, Powstańcem Warszawskim. To wspaniała kobietą o pięknym życiorysie. Była obecna na galerii sejmowej w dniu podejmowania przez Sejm Rzeczypospolitej przez aklamację ( czyt: za aprobatą wszystkich posłów) uchwały dotyczącej Narodowych Sił Zbrojnych.

wanda