Na zaproszenie Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, w dniach 27-30 września 2016 roku, przebywałem we Francji wraz z delegacją Parlamentarnego Zespołu Bilateralnego Polsko- Francuskiego, którego mam zaszczyt być wiceprzewodniczącym. Podczas licznych spotkań omawialiśmy kwestie współpracy dwustronnej państw, bezpieczeństwa i obrony, kwestie gospodarcze, a także stosunki w ramach Unii Europejskiej. Zwróciliśmy uwagę na Ustawę Marcona, a także podkreśliliśmy ważność współpracy regionalnej województwa lubuskiego z francuskim regionem le Lot.

Stosunki polsko- francuskie odznaczają się wielowymiarowością, przede wszystkim ze względu na powiązania historyczne, wymianę gospodarczą i kulturalną ale również migracje mieszkańców. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne już 24 lutego 1919 roku. Kraj ten był również jednym z państw, z którym Rzeczypospolita Polska najszybciej rozwinęła stosunki po przemianach 1989 roku. Już 9 kwietnia 1991 roku podpisano polsko- francuski traktat o przyjaźni i solidarności. Relacje bilateralne rozwijane są również w ramach Trójkąta Weimarskiego, którego w tym roku obchodzimy dwudziestopięciolecie.

W kwestii bezpieczeństwa, państwa nasze współpracują w ramach NATO. Francja jednakże stara się pokreślić znaczenie własnej siły, nie stawiając głównego nacisku na sojusze, co potwierdza interwencja w Mali. Również Polska zwiększyła inwestycje modernizując siły zbrojne, w szczególności podnosząc wydatki na obronę do 2% PKB, będąc jednocześnie aktywnym graczem na scenie północnoatlantyckiej. Francja uznaje Rzeczypospolitą za obiecującego partnera w kwestii polityki bezpieczeństwa i obrony.

Podczas wizyty w Paryżu podkreślano znaczenie stosunków gospodarczych. Francja jest piątym partnerem Polski pod względem handlowym w Unii Europejskiej. Polska dla Francji zaś pozostaje na dwunastym miejscu. Kraj ten jest jednym z najważniejszych inwestorów w Polsce i czwartym źródłem inwestycji zagranicznych. Należy on również do największych pracodawców zagranicznych w Polsce, bowiem działa u nas ok. 1300 francuskich przedsiębiorców. Z drugiej strony coraz więcej polskich przedsiębiorstw wchodzi na rynek francuski. Podczas spotkań omawiano możliwości zacieśnienia relacji w tym zakresie, a także wskazywano na sposoby podjęcia nowych inicjatyw, by stworzyć nowe możliwości współpracy.

Poruszono również, niezwykle istotny dla polskich przedsiębiorstw transportowych problem, jaki rodzi tzw. Ustawa Marcona. Dotyczy ona wprowadzenia płacy minimalnej dla kierowców, którzy wykonują transport drogowy na terytorium tego kraju. Polskie firmy stanowią konkurencję dla miejscowych przewoźników. Ustawa ta narusza swobodę świadczenia usług, zawarta w Traktatach UE.

Podczas wizyty w regionie le Lot, rozmowy toczyły się wokół współpracy z województwem lubuskim, które to nawiązano już w 2008 roku. Wskazywano na pomysły, dotyczące wspólnych powiązań gospodarczych, ale również nauki i kultury. Oba te regiony starają się wzmocnić współpracę na poziomie samorządów regionalnych.

Wyjazd kończył się wyrażonymi nadziejami na kolejne spotkania oraz dalsze rozwijanie współpracy, zarówno na poziomie regionalnym, jak i państwowym. Ponadto mieliśmy okazję odwiedzić Ambasadę Rzeczypospolitej w Paryżu – Hotel de Monaco, zasiąść przy biurku Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, przy którym w 1815r. abdykację podpisał Napoleon, a także siedzibę koncernu Airbus w Tuluzie.

fr1 (1)

fr1 (2)