Dnia 15 lutego 2018 r w Szczecinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Członkowie zespołu wzięli udział w  konferencji zatytułowanej “Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”. Na konferencji przedstawione zostały założenia o jakie oparte powinno być programowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce aby zmaksymalizować korzyści dla gospodarki narodowej. Zaprezentowano  propozycje regulacji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej. Przedstawione zostały również perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie, harmonogram realizacji najbardziej zaawansowanych polskich projektów oraz postęp prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.

Zespół ds. MEW odwiedził także  ST3 Offshore, JW. Steel Construction oraz LM Wind Power Blades.