Posiedzenie rozpoczęło seminarium pt. „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej”. Przedstawiliśmy dotychczasowe efekty prac nad założeniami Programu, w tym propozycje jego zasadniczych elementów w zakresie budowy lokalnego łańcucha dostaw oraz postulaty dotyczące kierunków dalszych działań. Ponadto zaproszeni do udziału w Seminarium „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej” prelegenci oraz paneliści – przedstawiciele głównych inwestorów oraz polskich zakładów przemysłowych przedstawili potencjał polskiego przemysłu offshore oraz omówili wspólnie główne wyzwania i zagrożenia dla pomyślnego rozwoju tego sektora w Polsce.

Przedstawiciele Zespołu Parlamentarnego złożyli krótką wizytę w Energomontażu-Północ Gdynia, a następnie z pokładu statku zapoznali się
z zagospodarowaniem terenów stoczniowych oraz Portu Gdynia.