Kolejne posiedzenie Sejmu upłynie pod znakiem istotnych projektów ustaw takich jak:

1. Reforma oświatowa.
2. Kwota wolna od podatku dla najuboższych.
3. Kontynuacja – ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.

Ja osobiście zajmę się aż pięcioma ustawami: o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, nowelizacją prawa energetycznego, ustawą o zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa, projektem dotyczącym Prokuratorii Generalnej i reprywatyzacją warszawską autorstwa PO.
Tzw reforma oświaty oburza nas wszystkich – rodziców, nauczycieli i same dzieci. Oznacza wielkie zamieszanie i błędne decyzje. Gimnazja sprawdziły się w naszej rzeczywistości. Osiągnęły sukces o czym świadczą badania krajowe i zagraniczne.

Kwota wolna dla najuboższych to zabieg czysto propagandowy. Orzeczenie TK idzie znacznie dalej, ale PIS nie chce go realizować. Nie chce bo jak dowodzą działania partii rządzącej PIS w ogóle nie dopuszcza aktywności TK.
Ustawa o zarządzaniu mieniem Skarbu Państwa przynosi nowe regulacje, które niestety utrzymują polityczną zależność rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. Powstanie Rada d/s spółek SP, która będzie opiniowała kandydatów do władz spółek. Będzie to niestety rada polityczna bo powoływana przez Premiera.
Nowela Prawa Energetycznego jest sprzeczna z Konstytucją dla biznesu Premiera Morawieckiego. Zamiast zasady domniemania niewinności wprowadza zasadę domniemania winy! Jak zwykle odpowiedzialnie za Polskę będę wskazywał na wadliwe rozwiązania i proponował poprawki. Czy znajdą uznanie? Zapewne nie ale nikt mnie z tego obowiązku nie zwolnił.