Mam przyjemność poinformować, że powołałem zespół parlamentarny, który zajmie się kwestią prawa własności warstwowej. Nasza propozycja jest częścią planu dla Warszawy autorstwa Zjednoczonej Prawicy i zmierza do przyspieszenia inwestycji w stolicy.

Dzisiaj inwestorzy, którzy chcą inwestować w centrach wielkich miast często nie mogą tego robić, ponieważ prawo własności jest ograniczone do danego terenu. Właściciel działki geodezyjnej jest zarówno właścicielem terenu nad działką jak i pod nią. Prawo własności warstwowej podzieli tę własność na kilka warstw, co umożliwi przyspieszenie procesów inwestycyjnych.

Nasza propozycja miałaby zmienić dotychczasowe przepisy i umożliwić budowanie odrębnym podmiotom na różnych powierzchniach. Możliwe byłoby tworzenie trójwymiarowych działek, które pozwalałyby zabudować powierzchnię nad gruntem, pod gruntem oraz na gruncie przez różne podmioty.