Komunikat Nowoczesnej z 26 stycznia 2017

Mając na uwadze ryzyko przyspieszonych wyborów samorządowych Nowoczesna zdecydowała o rozdzieleniu funkcji w zarządzie partii i w klubie poselskim.

Prezydium Klubu skupi się na funkcjonowaniu Nowoczesnej w Sejmie, a Zarząd na strategii w wyborach samorządowych, rozwoju struktur i działaniach ogólnopolskich.
Wszyscy członkowie dotychczasowego prezydium poza Przewodniczącym Ryszardem Petru i Wicemarszałek Sejmu Barbarą Dolniak podali się do dymisji. Zarządzono nowe wybory do Prezydium Klubu.

W skład nowego Prezydium dodatkowo zostali wybrani:

Katarzyna Lubnauer
Monika Rosa
Mirosław Suchoń
Paulina Hennig – Kloska
Marek Sowa
Kamila Gasiuk – Pihowicz
Zbigniew Gryglas

Rzecznikiem Nowoczesnej została Katarzyna Lubnauer.