W dniu dzisiejszym do laski marszałkowskiej został wniesiony projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska, który opracowało grono ekspertów Instytutu Pracy Państwowotwórczej, działającego przy moim Biurze Poselskim.

Celem projektu jest zrównanie szans w dostępie do stanowisk w administracji publicznej i zmian w prawie w zakresie dotyczącym naliczania urlopu. Osoba, która przechodzi z własnej działalności na klasyczną umowę o pracę, bez względu na ilość przepracowanych lat ma przyznanych tylko 20 urlopu rocznie. Dokładanie tak, jak osoba podejmująca pracę po raz pierwszy. Projekt ustawy zakłada, że okres ten zostanie wydłużony proporcjonalnie do przepracowanych lat, a w efekcie do 26 dni. Ponadto by czas, w którym przedsiębiorca prowadził własną działalność gospodarczą został wliczany do udokumentowanego stażu pracy niezbędnego do ubiegania się o stanowiska w szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej.

IMG_9696

IMG_9706

IMG_9711

IMG_9716

IMG_9719