Wybór partii wolnościowej w sferze gospodarczej i konserwatywnej światopoglądowo jest dla mnie bardzo naturalny. Zachowałem i zachowuję swoje drogowskazy życiowe. To Rodzina, Ojczyzna, Bóg i Wolność. Jestem człowiekiem porozumienia, a fundamentem mojej decyzji są kwestie programowe i kwestie wartości, które podzielam.

Przede wszystkim chodzi o porozumienie z Polakami. Chcemy zaproponować Polakom uczciwą umowę, że będziemy pracować dla Polski, kierując się ideałami, które nam przyświecają: konserwatywnymi, republikańskimi, wolnościowymi, chrześcijańskimi, naszą wiarą w siłę i sens samorządności.

Łączy nas republikańska idea zaangażowania w sprawy publiczne. Jednym z najważniejszych elementów naszego programu będzie polityka rodzinna, demograficzna. Będziemy bronić polskiej tradycji, obrona wiary naszych przodków, naszej i naszych dzieci.

Porozumienie to także porozumienie na rzecz wolności. Warunkiem wszelkich wolności jest m.in. wolność gospodarcza, prywatna własność – jako gwarancja bezpieczeństwa rodzin i dobrobytu Polaków.

Wokół naszego ugrupowania utworzymy rady:

  • programową,
  • samorządową,
  • gospodarczą.

Będę miał zaszczyt i przyjemność pracować w Radzie Gospodarczej Porozumienia.